Polityka Prywatności

Polityka prywatności

1. Zakład produkcyjny zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Zakładu produkcyjnego zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Colory S.C. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rabczańska 1, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem NIP: 781 19 83 508, REGON: 381675211. Rachunek bankowy o numerze: 12 1140 2004 0000 3102 7819 0763 (Bank: mBank).

3. W Zakładzie Produkcyjnym zbieramy następujące dane osobowe:

a) Imię i nazwisko/nazwa firmy – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, abyśmy mogli wysłać Tobie Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą.

b) Adres siedziby – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.

c) Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w magazynie jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie.

d) Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

e) Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Zakładu Produkcyjnego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

f) Cookies – nasz Zakład produkcyjny wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Zakładu produkcyjnego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Zakładu Produkcyjnego, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

a) Dokonując zamówienia w naszym Zakładzie Produkcyjnym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Zakładu produkcyjnego Formularza zamówienia/kontaktowego.

b) Subskrypcja Newslettera – Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

5. Każdy Użytkownik naszego Zakładu produkcyjnego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Zakładu produkcyjnego.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy numer rachunku bankowego.

7. W przypadku chęci poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@openlabel.pl